Sự kiện ƯU ĐÃI ngày 10/01

BQT Giang Hồ Kỳ Hiệp xin được giới thiệu tới toàn bộ chứ vị bằng hữu chùm sự kiện ƯU ĐÃI ngày 10/01

1. Tích nạp nhận quà

Thời gian: 0h- 23h50 ngày 10/01/2017

Áp dụng: Tất cả các Server

Nội dung: Khi người chơi nạp thẻ đạt mốc, sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

 

Sự kiện ƯU ĐÃI ngày 10/01 - 1

2. Tiêu phí nhận QUÀ.

Thời gian: 10h30 - 23h59 ngày 10/01

Áp dụng: Tất cả các Server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng.

 

Sự kiện ƯU ĐÃI ngày 10/01 - 2

3. Sự kiện Đăng nhập nhận quà

Thời gian: 10h30 - 23h59 ngày 10/01

Áp dụng: Tất cả các Server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đăng nhập vào Game sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 

Sự kiện ƯU ĐÃI ngày 10/01 - 3